Αγγλικός Όρος
brackets / bracket notation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αγκύλες (οι)

feedback