Αγγλικός Όρος
brace notation / curly brackets
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
άγκιστρα (τα)

feedback