Αγγλικός Όρος
brace
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
άγκιστρο
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback