Αγγλικός Όρος
accommodation
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προσαρμογή (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback