Αγγλικός Όρος
accommodate
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προσαρμόζω

feedback