Αγγλικός Όρος
blocking category
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κατηγορία αποκλεισμού (η)
Όρος
δεσμευτική κατηγορία (η)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback