Αγγλικός Όρος
accessible subject
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προσπελάσιμο υποκείμενο (το)

feedback