Αγγλικός Όρος
bleeding rule
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κανόνας απαγόρευσης (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback