Αγγλικός Όρος
accessible
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προσβάσιμος-η-ο, προσπελάσιμος,-η,-ο

feedback