Αγγλικός Όρος
blank
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κενό (το)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback