Αγγλικός Όρος
Black English vernacular
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθομιλουμένη των αγγλόφωνων Αφροαμερικανών (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback