Αγγλικός Όρος
Black English
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθομιλουμένη των αγγλόφωνων Αφροαμερικανών (η)

feedback