Αγγλικός Όρος
bit-binary digits
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυαδικά ψηφία (τα)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback