Αγγλικός Όρος
bird song
Πηγή
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κελάηδισμα (πουλιών) (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback