Αγγλικός Όρος
access unit
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μονάδα προσπέλασης (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback