Αγγλικός Όρος
binary feature
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Crystal
Ladefoged
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυαδικό χαρακτηριστικό (το)
Πηγές
Ξυδόπουλος (2007)
Πετρούνιας

feedback