Αγγλικός Όρος
binary evaluation
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Δυαδική αξιολόγηση (η)

feedback