Αγγλικός Όρος
binary digit
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυαδικό ψηφίο (το), μπιτ (το)
Πηγή
http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=120460&langId=&query=binary%20digit&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el

feedback