Αγγλικός Όρος
binary choice
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Δυαδική επιλογή (η)

feedback