Αγγλικός Όρος
binary branching
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυαδική διακλάδωση (η)

feedback