Αγγλικός Όρος
word-formation rule
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κα­νό­νας σχη­μα­τι­σμού λέ­ξ­ης (ο)

feedback