Αγγλικός Όρος
word stock
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό απόθεμα (το)

feedback