Αγγλικός Όρος
word meaning
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξική σημασία (η)

feedback