Αγγλικός Όρος
word association / sense association
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικός/εννοιακός συνειρμός, λεξική / εννοιακή σύνδεση (o/η)

feedback