Αγγλικός Όρος
word association
Πηγές
Richards et al. (1985)
Aitchison (2000)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λεξική σύνδεση (η), λεξικός συνειρμός (ο)

feedback