Αγγλικός Όρος
whole-word method
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ολική μέθοδος (η)
Πηγή
http://users.uoa.gr/~aprotopapas/glossary.html

feedback