Αγγλικός Όρος
weak stress
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ασθενής δυναμικός τόνος (ο)

feedback