Αγγλικός Όρος
weak locality
Πηγή
Sergei Nirenburg (2009)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ασθενής θέση
Όρος
ασθενής τοπικότητα

feedback