Αγγλικός Όρος
weak lexicalist hypothesis
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασθενήςλεξικαλιστική υπόθεση (η)

feedback