Αγγλικός Όρος
wave front
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μετωπικό κύμα
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback