Αγγλικός Όρος
wave
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κύμα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback