Αγγλικός Όρος
wanna-contracion
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συναίρεση γουάνα

feedback