Αγγλικός Όρος
wanna-construction
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δομή γουάνα (wanna)(η)

feedback