Αγγλικός Όρος
VulgarLatin
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λαϊκή Λατινική (η) (γλώσσα)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/Vulgar%20Latin)

feedback