Αγγλικός Όρος
vso language
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γλώσσα ΡΥΑ (Ρήμα-Υποκείμενο-Αντικείμενο) (η)

feedback