Αγγλικός Όρος
VP-internal subject hypothesis
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Υπόθεση εσωτερικού υποκειμένου στη ΡΦ (η)

feedback