Αγγλικός Όρος
VP shell
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κέλυφος ΡΦ (το)

feedback