Αγγλικός Όρος
vox
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος

feedback