Αγγλικός Όρος
vowel shift
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Μετατόπιση φωνήεντος (η)

feedback