Αγγλικός Όρος
vowel raising
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κώφωση
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback