Αγγλικός Όρος
vowel gradation
Πηγές
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μετάπτωση/ Σταδιακή τροπή φωνήεντος (η)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback