Αγγλικός Όρος
vos language
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γλώσσα ΡΑΥ (Ρήμα-Αντικείμενο-Υποκείμενο) (η)

feedback