Αγγλικός Όρος
voluntary suppression of responses
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εκούσια καταστολή αντιδράσεων

feedback