Αγγλικός Όρος
volume
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ένταση 
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback