Αγγλικός Όρος
voicing lag
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθυστέρηση ηχηροποίησης
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback