Αγγλικός Όρος
voice qualifier
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτήρας φωνής (ο)

feedback