Αγγλικός Όρος
vocal qualifier
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτήρας φωνής (ο), Φωνητήριος / φωνητικός χαρακτήρας (ο), φωνητικός προσδιορισμός (ο)

feedback