Αγγλικός Όρος
vocabulary word
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λέξη λεξιλογίου (η)

feedback