Αγγλικός Όρος
vocabulary control
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξιλογικός έλεγχος
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback