Αγγλικός Όρος
verbal v. non-verbal communication
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λεκτική vs. μη λεκτική επικοινωνία (η)

feedback